Wuwuhan sing ana tengah-tengahing tembung awujud 2013in,-um,-el,-er diarani

Posted on


Wuwuhan sing ana tengah-tengahing tembung awujud –in,-um,-el,-er diarani

Wangsulan

Wuwuhan sing ana tengah-tengahing tembung awujud –in,-um,-el,-er diarani. . .

➡️ Seselan.

Penjelasan

{Tembung andhahan}

Tembung andhahan yaiku tembung sing wis owah saka tembung asale. Tembung sing wis oleh ater-ater, seselan utawa panambang.

  • Tuladha : balekna, ngatonake, tukakna, lan liya-liyane.

Seselan yaiku wuwuhan sing manggon ana ing tengahe tembung. (in, um, er, el)

  • Tuladha :

> Um + guyu » gumuyu.

> Um + ayu » kumayu.

> Um + gantung » gumantung.

> Um + turun » tumurun.

> In + tulis » tinulis.

> In + tuju » tinuju.

> In + tandur » tinandur.

> In + tugel » tinugel.

> Er + kelip » kerelip.

> El + kepyur » kelepyur.

> El + titi » teliti → teliti

> Um + pinter » puminter → kuminter.

> Um + bagus » bumagus → gumagus.

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 7

Materi : Piwulang 2 – wuwuhan

Kata Kunci : Seselan

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 7.13.2

—————————–

Semoga membantu.


Leave a Reply

Your email address will not be published.