Write a polynomial to express that total value,P(x),of (x+5) 20- peso bills,(x+3) 50 peso bills,

Posted on


Write a polynomial to express that total value,P(x),of (x+5) 20- peso bills,(x+3) 50 peso bills,​

Answer:

MGA DAPAT GAWIN AT KINAKAILANGANG DISIPLINA 1.tiyaking may nakaimbak na emergency supplies tulad ng tubig at pagkain

2.MAGING ALERTO MAGMASID SA NANGYAYARI SA PALIGID AT MAKINIG SA BALITA


Leave a Reply

Your email address will not be published.