Upang masiguro ang pagunlad sa ating ginagawa kailangan mapanatili ang ating___________

Posted on


Upang masiguro ang pagunlad sa ating ginagawa kailangan mapanatili ang ating___________

PAANO MASISIGURO ANG PAG-UNLAD SA GINAGAWA

  • Maraming bagay na mahirap makamit lalo na ang pag-unlad kung hindi natin mapapanatili ang mga katangian na dapat taglayin ng isang tao upang makamtan ang kanyang pag-unlad.

Upang makasisiguro ang pagunlad sa ating ginagawa kailangan mapanatili natin ang pagtitiyaga. Hindi magiging maunlad ang isang tao kung wala siyang tiyaga. Ang pagtitigaya ang daan upang mapanatili ang pag-unlad. Kailangan ng tao ng isang dedikasyon at pagsusumikap kahit na nahihirapan pa ang mga ito na makamtan ang pag-unlad. Kahit na maraming pagsubok ang dumating ay hindi matitinag ang taong may pangarap na umunlad.

Ang pagtitiyaga ay isang magandang katangian ng isang tao, sapagkat kung matiyaga ang isang tao ibig sabihin siya din ay masipag, masikap at may dedikasyon.

Related links:

Ano ang kahulugan ng likaskayang pagunlad

brainly.ph/question/10145051

brainly.ph/question/10145040

brainly.ph/question/1356730

#Letsstudy


Leave a Reply

Your email address will not be published.