Umusbong ang damdaming nasyonalismo sa mga Asyano

Posted on


Umusbong ang damdaming nasyonalismo sa mga Asyano ​

456e562ff6a2d19c76f6c3e10746b0af

Sapagkat ginusto nilang ipaglaban ang kanilang bansa at ang karapatan ng mga mamamayan bilang mga mamamayan ng kanilang bayan o bansa. Ayaw ng mga mamamayan na masakop at makontrol sila at ang kanilang mga bansa ng may mga masamang layunin.


Leave a Reply

Your email address will not be published.