u”Ano-ano ang kahalagahan sa paggamit ng ibat ibang sanggunian?”

Posted on


Ano-ano ang kahalagahan sa paggamit ng ibat ibang sanggunian?​

Mahalaga na gumamit tayo ng sanggunian upang makaiwas sa pagkalat o pagbigkas ng maling kaalaman at impormasyon.


Leave a Reply

Your email address will not be published.