Tuliskan tiga jenis latar dalam teks cerita

Posted on


Tuliskan tiga jenis latar dalam teks cerita​

Jawaban:

latar waktu

latar tempat

latar suasana

Penjelasan:

semoga membantu yaa


Leave a Reply

Your email address will not be published.