Tooooolong kak pliiiis

Posted on


Tooooolong kak pliiiis

597757f39d5677073341003567c3271c

Jawaban:

4.Homogen adalah campuran yang serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fasa. Salah satu contoh campuran homogen adalah udara.Pengertian Heterogen

heterogen adalah campuran yang tidak serba sama, membentuk dua fasa atau lebih, dan terdapat batas yang jelas di antara fasa-fasa tersebut.


Leave a Reply

Your email address will not be published.