Tolong dijawab ya kak plis

Posted on


Tolong dijawab ya kak plis​

73d49b3bfca9ffbec59059d06fa2c36f

1.

Silih + in = sinilih

Ukara → Iki barang sinilih kabeh, dudu nggone awake dhewe.

2.

Cakot + in = cinakot

Ukara → Aja padha cakot-cinakot amarga barang sepele.

3.

Karya + in = kinarya

Ukara → Lukisan kuwi hasil kinaryane Basuki Abdullah.

4.

Kasih + in = kinasih

Ukara → Marang dulur kudu tansah kinasih, aja nganthi tukaran.

5.

Sunar + um = sumunar

Ukara → Srengengene wis katon sumunar.

6.

Gedhe + um = gumedhe

Ukara → Dadi wong aja sok gumedhe, mengko ana karmane.

7.

Kenthus + um = kumenthus

Ukara → Wong sing kumenthus ora bakal nduwe kanca.

8.

Turun + um = tumurun

Ukara → Husna tumurun saka keluwarga kang pinter-pinter kabeh.

____________________

Pembahasan

Nomer 1

Silih + in = sinilih

  • Tembung linggane yaiku silih. Banjur oleh seselan in, dadi sinilih.

Nomer 2

Cakot + in = cinakot

  • Tembung linggane yaiku cakot. Banjur oleh seselan in, dadi cinakot.

Nomer 3

Karya + in = kinarya

  • Tembung linggane karya, banjur oleh seselan in dadi kinarya.

Nomer 4

Kasih + in = kinasih

  • Tembung linggane yaiku kasih, banjur diwenehi seselan in, dadi kinasih.

Nomer 5

Sunar + um = sumunar

  • Tembung linggane yaiku sunar, banjur kawuwuhan seselan um, dadi sumunar.

Nomer 6

Gedhe + um = gumedhe

  • Tembung asline yaiku gedhe. Banjur diwuwuhi seselan um, banjur gumedhe.

Nomer 7

Kenthus + um = kumenthus (ing soal katulis kendhus, kudune kenthus).

  • Tembung linggane kenthus, banjur oleh seselan um, dadi kumenthus.

Nomer 8

Turun + um = tumurun

  • Tembung linggane yaiku turun. Banjur kawuwuhan seselan um, dadi tumurun.

Detail Jawaban

Kelas: 7 SMP

Mapel: B. Daerah

Materi: Tata tembung

Kode: 13


Leave a Reply

Your email address will not be published.