Tolong dibantuuuu yah

Posted on


Tolong dibantuuuu yah​

85fa00b065f7263f2ef1e26844976e74

Ngartekake aksara Jawa

 • nyekel nyambik
 • kutut manggung
 • nabuh gamelan
 • gelas pecah
 • nimbang rambutan

Pembahasan

Ngartekake aksara Jawa iku sing kudu di mengerteni yaiku pasangan lan sandhangan.

⏺️ nyekel nyambik

 • nyekel, aksara Nya + pepet, aksara Ka + pepet, aksara La
 • nyambik, pasangan aksara Nya, aksara Ma, pasangan aksara Ba + wulu, aksara Ka + pangkon.

⏺️ kutut manggung

 • kutut, aksara Ka + suku, aksara Ta + suku, aksara Ta
 • manggung, pasangan aksara Ma + cecak, aksara Ga + suku + cecak

⏺️ nabuh gamelan

 • nabuh, aksara Na, aksara Ba + suku + wignyan
 • gamelan, aksara Ga, aksara Ma + pepet, aksara La, aksara Na + pangkon.

⏺️ gelas pecah

 • gelas, aksara Ga + pepet, aksara La, aksara Sa
 • pecah, aksara Pa + pepet, aksara Ca + wignyan.

⏺️ nimbang rambutan

 • nimbang, aksara Na + wulu, aksara Ma, pasangan aksara Ba + cecak
 • rambutan, aksara Ra, aksara Ma, pasangan aksara Ba + suku, aksara Ta, aksara Na + pangkon.

Detail jawaban

 • Mapel : Bahasa daerah
 • Kelas : 7
 • Materi : Nulis Aksara Jawa
 • Kode : 13


Leave a Reply

Your email address will not be published.