Tolong artikan ke latin

Posted on


Tolong artikan ke latin​

8b9c04ded920a060de1143679d92604b

Ngartekake aksara Jawa

Asmunah binti Umar lagi Sinau Aljabar ing daleme mbake Ismed salah sijining guru madrasah Ibtidaiyah Ambarawa.

Pasinaone katindakake saben Minggu kaping enem mben sore Wiwit jam papat nganti jam lima, dheweke mara menyang daleme sing Maringi les.

Pembahasan

Aksara Jawa ing dhuwur nggunakake aksara swara.

⏺️ Aksara swara yaiku aksara Jawa kang digunakake kanggo nulis huruf vokal.

⏺️ Wujude aksara swara ana 5 :

  • A = ꦄ
  • I = ꦇ
  • U = ꦈ
  • E = ꦌ
  • O = ꦎ

⏺️ Paugeran aksara swara yaiku :

a. Aksara swara mung ditulis ing

wiwitane tembung.

b. Aksara swara ora kena diwenehi

sandhangan swara.

c. Saben wiwitan ukara kudu ditulis

nganggo aksara swara.

d. Sing oleh ditulis nganggo aksara

swara mung aksara gedhe.

★ catetan :

huruf sing diwenehi garis ngisor Kuwi nggunakake aksara swara.

Detail Jawaban

  • Mapel : Bahasa Daerah
  • Kalas. : 7
  • Materi : Nulis Aksara Jawa
  • Kode : 13


Leave a Reply

Your email address will not be published.