Tewele dimasak ibu ing pawon. tembung dimasak oleh ater, – ater ….

Posted on


Tewele dimasak ibu ing pawon. tembung dimasak oleh ater
– ater ….​

Wangsulan

Tembung dimasak oleh ater-ater. . .

➡️ Ater-ater tripurusa. (yaiku ater-ater di-)

Penjelasan

Ater-ater (Awalan)

→ Ater-ater yaiku wuwuhan sing manggone ana ing sangarepe tembung.

1. Ater-ater anuswara (n, m, ny, ng). Ater-ater iki gunane ngubah tembung lingga dadi tembung kriya.

» Tuladhane :

 1. ny + sapu → nyapu
 2. n + tulis → nulis
 3. ng + langi → nglangi
 4. m + pacul → macul

2. Ater-ater tripurusa (dak, ko/kok, di). Ater-ater tripurusa gunane kanggo tembung sesulih aku (dak) kowe (ko) lan dheweke (di).

» Tuladhane :

 1. dak+tulis → daktulis
 2. kok+pangan → kokpangan
 3. di+pancing → dipancing
 4. dak+tulis → daktulis
 5. kok+pangan → kokpangan
 6. di+pancing → dipancing
 7. dak+pacul → dakpacul
 8. di+masak → dimasak

3. Ater-ater liyane kayata sa, pa, pi, ka, kuma, kami, a, ma, lan sapanunggalane.

» Tuladhane :

 1. satus → sa + atus
 2. panulis → pa + nulis
 3. pituduh → pi + tuduh
 4. kapidek → ka + pidek
 5. kumawani → kuma + wani
 6. kamitenggeng → kami + tenggeng
 7. manepi → ma + nepi

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 7

Materi : Piwulang 2 – Wuwuhan

Kata Kunci : Ater-ater, dimasak

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 7.13.2

—————————–

Semoga membantu.


Leave a Reply

Your email address will not be published.