Tanungin ang mga taong nabanggit sa baba ukol sa mga positibong pagbabago na kanilang napansin sa iyo dulot ng pagiging isang kabataan., KAIBIGAN:, KAKLASE:, MAGULANG:

Posted on


Tanungin ang mga taong nabanggit sa baba ukol sa mga positibong pagbabago na kanilang napansin sa iyo dulot ng pagiging isang kabataan.


KAIBIGAN:

KAKLASE:

MAGULANG:​

Answer:

kaibigan:Mabilis ang mga pagbabago sa daigdig natin sa kasalukuyan. … na dumaan sa paghihirap sa mga panahon ng pagsusubok, kayat … pagiging malapit sa iyong mga minamahal.

Explanation:

sana po maka tulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.