Tama o Mali. Isulat sa inyong papel ang / kung tama ang isinasaad, ng pangungusap. Kung mali isulat ang x., 1. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas may pagkakaisa ang, simbahan at pamahalaan., 2. Ang unang naatasang magmisyon upang gawing Kristiyano ang mga katutubo ay, ang mga conquistadores., 3. Ang mga paring regular ay mga paring Pilipinong may karapatang humawak ng, parokya., 4. Sa ilalim ng pagiging isa ng pamahalaan at simbahan, tungkulin ng hari ng, Espanya na tugunan ang pangangailangang military at pinansiyal ng mga prayle., 5. Sinabi ng mga prayle na nakabuti sa mga katutubo ang Kristiyanismo dahil, pinalaya nila ang mga ito mula sa mga panginoong may lupa. , brainliest ko po makakasagot :}

Posted on


Tama o Mali. Isulat sa inyong papel ang / kung tama ang isinasaad


ng pangungusap. Kung mali isulat ang x.

1. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas may pagkakaisa ang
simbahan at pamahalaan.
2. Ang unang naatasang magmisyon upang gawing Kristiyano ang mga katutubo ay
ang mga conquistadores.
3. Ang mga paring regular ay mga paring Pilipinong may karapatang humawak ng
parokya.
4. Sa ilalim ng pagiging isa ng pamahalaan at simbahan, tungkulin ng hari ng
Espanya na tugunan ang pangangailangang military at pinansiyal ng mga prayle.
5. Sinabi ng mga prayle na nakabuti sa mga katutubo ang Kristiyanismo dahil
pinalaya nila ang mga ito mula sa mga panginoong may lupa.

brainliest ko po makakasagot :}

Explanation:

1./

2.X

3.X

4./

5.X

YAN PO ANG SAGOT PA BRAINLIEST PO


Leave a Reply

Your email address will not be published.