TAMA O MALI. 1. Ang katotohanan ay nais patunayan sa tekstong argumentatibo sa, pamamagitan ng paggamit sa mga nakalap na datos., 2.Sa kaugnay na karanasan maaaring pasubalian ang mga ebidensyang, pangkasaysayan., 3. Ang pamanahong papel at tesis ay halimbawa ng empirikal na, pananaliksik, – 4.Layunin ng tekstong argumentatibo na hikayatin ang mga mambabasa na, tanggapin ang kawastuhan mula sa pananalig ng manunulat. 5.Ang, pakikipagpanayam ay isang paraan upang makakalap ng datos na kailangang, may kaugnay sa paksang tinalakay., 6. Naglalahad ang tekstong argumentatibo ng mga hakbang sa pagsasagawa, ng isang bagay., 7.Ang tekstong argumentatibo ay pakikipagdebate, pakikipagdebate sa pasulat na, pamamaraan., 8.Kinapupulutan ang tekstong argumentatibo ng mga kabutihang asal,, mahalagang aral, at mga pagpapahalagang pangkatauhan tulad ng, pagiging mabuti at tapat., 9. Nakapokus ang tekstong argumentatibo sa paglalarawan ng isang bagay,, tao, o lugar., 10.Inilalahad sa tekstong argumentatibo ang posisyon ng may -akda na, suportado ng mga ebidensiya.

Posted on


TAMA O MALI. 1. Ang katotohanan ay nais patunayan sa tekstong argumentatibo sa


pamamagitan ng paggamit sa mga nakalap na datos.
2.Sa kaugnay na karanasan maaaring pasubalian ang mga ebidensyang
pangkasaysayan.
3. Ang pamanahong papel at tesis ay halimbawa ng empirikal na
pananaliksik
– 4.Layunin ng tekstong argumentatibo na hikayatin ang mga mambabasa na
tanggapin ang kawastuhan mula sa pananalig ng manunulat. 5.Ang
pakikipagpanayam ay isang paraan upang makakalap ng datos na kailangang
may kaugnay sa paksang tinalakay.
6. Naglalahad ang tekstong argumentatibo ng mga hakbang sa pagsasagawa
ng isang bagay.
7.Ang tekstong argumentatibo ay pakikipagdebate
pakikipagdebate sa pasulat na
pamamaraan.
8.Kinapupulutan ang tekstong argumentatibo ng mga kabutihang asal,
mahalagang aral, at mga pagpapahalagang pangkatauhan tulad ng
pagiging mabuti at tapat.
9. Nakapokus ang tekstong argumentatibo sa paglalarawan ng isang bagay,
tao, o lugar.
10.Inilalahad sa tekstong argumentatibo ang posisyon ng may -akda na
suportado ng mga ebidensiya.​

(Tama o Mali)

Kasagutan:

  1. Mali
  2. Tama
  3. Tama
  4. Tama
  5. Tama
  6. Tama
  7. Mali
  8. Tama
  9. Tama
  10. Tama

Source: Google/Module

Hope_it_helps

mark me as rainliest

ty in advance

you can check it if im wrong

ayessaescaro68


Leave a Reply

Your email address will not be published.