Suparno guru basa jawa , yen ditules nganggo aksara jawa yaiku

Posted on


Suparno guru basa jawa , yen ditules nganggo aksara jawa yaiku​

Wangsulan

➡️ Ana ing foto.

Penjelasan

{Aksara Jawa}

Aksara jawa utawa sing diarani Hanacaraka iku salah sijine aksara tradisional kang ana ing pulo Jawa. Aksara Jawa iki digunakake ing sastra utawa tulisan sedina-dina masyarakat Jawa. Nalika arep maca utawa nulis aksara Jawa, awake kudu mangerteni dhisik aksara Jawa iku ana apa wae. Aksara Jawa utawa sing diarani aksara Dentawyanjana uga diarani Carakan iku cacahe ana 20.

{Aksara Murda}

Aksara Murda tegese aksara sirah utawa aksara sesirah, ing basa Indonesia diarani huruf kapital.

  • Aksara Murda gunane kanggo pakurmatan, tegese kanggo ngurmati.

» Panganggone aksara Murda :

  1. Kanggo nulis jeneng wong
  2. Kanggo nulis gelar pakurmatan, yaiku pangkat, gelar, utawa kalungguhan
  3. Kanggo nulis jeneng instansi
  4. Kanggo nulis jeneng papan/panggonan.

» Paugerane aksara Murda :

  1. Ora kena dadi sesigeg ing wanda, dadi ora kena dipangku lan dipasangi.
  2. Cukup ditulis sa-aksara saben satembung, kapilih kang manggon ing ngarep.
  3. Bisa diwenehi sandhangan.
  4. Bisa dadi pasangan.

» Aksara Murda iku ana 8, yaiku : Na, Ka, Ta, Sa, Pa, Nya, Ga, Ba.

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 7

Materi : Piwulang 7 – Aksara Jawa

Kata Kunci : nulis aksara Jawa

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 7.13.7

—————————–

Semoga membantu.


e2b8a6fd17d95e1a6fb7a44d502056bb

Leave a Reply

Your email address will not be published.