SIRAMAN, Adicara Siraman salah sawijining prosesi nikahan adat Jawa kang ditindakake sedina , sadurunge ijab Qobul. Siraman dimaknai supaya calon penganten resik/suci sadurunge, nindakake ijab qobul, biasane banjr diterusake pengajian supaya kabeh rencana bisa , kaleksanan kanthi rancag.Ing bengine diarani malem midodareni,kang duweni makna, supaya penganten putri ayune manglingi kaya midodari lan penganten kakung bagus kaya , Prabu Janaka.Dene prosesi sing ditindakake ing adicara siraman antara liya: , Sungkeman,Siraman,Paesan,dodol dawet., 1.Apa urut urut urutaning adicara siraman sebutna kanthi urut., 2. Apa maknane dicara siraman ,jelasna,

Posted on


SIRAMAN


Adicara Siraman salah sawijining prosesi nikahan adat Jawa kang ditindakake sedina

sadurunge ijab Qobul. Siraman dimaknai supaya calon penganten resik/suci sadurunge

nindakake ijab qobul, biasane banjr diterusake pengajian supaya kabeh rencana bisa

kaleksanan kanthi rancag.Ing bengine diarani malem midodareni,kang duweni makna

supaya penganten putri ayune manglingi kaya midodari lan penganten kakung bagus kaya

Prabu Janaka.Dene prosesi sing ditindakake ing adicara siraman antara liya:

Sungkeman,Siraman,Paesan,dodol dawet.

1.Apa urut urut urutaning adicara siraman sebutna kanthi urut.

2. Apa maknane dicara siraman ,jelasna

Jawaban:

1.Apa urut urut urutaning adicara siraman sebutna kanthi urut? supaya penganten putri ayune manglingi kaya midodari lan penganten kakung bagus kaya

2. Apa maknane dicara siraman ,jelasna? Adicara Siraman salah sawijining prosesi nikahan adat Jawa kang ditindakake sedina

sadurunge ijab Qobul. Siraman dimaknai supaya calon penganten resik/suci sadurunge

nindakake ijab qobul, biasane banjr diterusake pengajian supaya kabeh rencana bisa

Penjelasan:

semoga bermanfaat dan membantu Anda:)

neys0 \time


3822b0dd50a901acf71d5cbf6bbb6790

Leave a Reply

Your email address will not be published.