Sara arange pine cones sa magkakaibang pangkat ay nagsisimula siya sa 1 pine cone sa unang grupo sa pangalawang grupo ay naglagay siya ng 2 pine cones na inilagay niya ng 4 pine cones sa pangatlong pangkat 8 pines cones sa ikaapat na grupo at iba pa kung magpapatuloy ang bilang sa bawat hilera sa matino na paraan kung gaano karaming mga pine cones ang inilagay niya sa 12 hilera

Posted on


Sara arange pine cones sa magkakaibang pangkat ay nagsisimula siya sa 1 pine cone sa unang grupo sa pangalawang grupo ay naglagay siya ng 2 pine cones na inilagay niya ng 4 pine cones sa pangatlong pangkat 8 pines cones sa ikaapat na grupo at iba pa kung magpapatuloy ang bilang sa bawat hilera sa matino na paraan kung gaano karaming mga pine cones ang inilagay niya sa 12 hilera​

at_answer_text_math

8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed

at_explanation_text_math


Leave a Reply

Your email address will not be published.