Salah satu contoh syarat kecakapan umum untuk siaga mula adalah

Posted on


Salah satu contoh syarat kecakapan umum untuk siaga mula adalah ​

Jawaban:

Untuk mencapai tingkat Siaga Mula, calon Siaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Rajin dan giat mengikuti latihan Perindukan Siaga, sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut. Hafal dan mengerti isi Dwi Darma dan Dwi Satya. Dapat memberi salam Pramuka.


Leave a Reply

Your email address will not be published.