Quiz :), Orang Jawa Harus Bisa Bahasa Jawa Dong,, Soal., 1 materi 3 soal ;), ____________, 1. Jinener ing wedhatama, Mrih tan kemba kembaning pambudi, Mangka nadyan tuwa pikun, Yen tan mikani rasa, Yekti sepi sepa lir sepah asamun, Samasane pakumpulan, Gonyak-ganyuk nglelingsemi, 1. Tembang macapat ing dhuwur diarani tembang2026., A. Kinanthi, B. Mijil, C. Pangkur, D. Pocung, E. Gambuh, 2. Etungen gunggunge wanda (suku kata) saben larike tembang ing dhuwur2026, A. 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8, B. 8, 11, 7, 8, 12, 8, 8, C. 7, 11, 8, 8, 12, 8, 8, D. 7, 12, 8, 8, 11, 8, 8, E. 8, 12, 8, 7, 11, 8, 8, 3. Tembang macapat kuwi nyritakake bab2026, A. Sastra jawa, B. Lelagon jawa, C. Lelewane basa, D. Solah bawa, E. Laku jantrane manungsa, Lestarikan bahasa daerah,, Jangan biarkan bahasa daerah luntur akan bahasa asing!!,

Posted on


Quiz 🙂


Orang Jawa Harus Bisa Bahasa Jawa Dong,

Soal.
1 materi 3 soal 😉
____________
1. Jinener ing wedhatama
Mrih tan kemba kembaning pambudi
Mangka nadyan tuwa pikun
Yen tan mikani rasa
Yekti sepi sepa lir sepah asamun
Samasane pakumpulan
Gonyak-ganyuk nglelingsemi

1. Tembang macapat ing dhuwur diarani tembang….
A. Kinanthi
B. Mijil
C. Pangkur
D. Pocung
E. Gambuh

2. Etungen gunggunge wanda (suku kata) saben larike tembang ing dhuwur…
A. 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8
B. 8, 11, 7, 8, 12, 8, 8
C. 7, 11, 8, 8, 12, 8, 8
D. 7, 12, 8, 8, 11, 8, 8
E. 8, 12, 8, 7, 11, 8, 8

3. Tembang macapat kuwi nyritakake bab…
A. Sastra jawa
B. Lelagon jawa
C. Lelewane basa
D. Solah bawa
E. Laku jantrane manungsa

Lestarikan bahasa daerah,
Jangan biarkan bahasa daerah luntur akan bahasa asing!!

Wangsulan

1. Tembang macapat ing dhuwur diarani tembang….

➡️ C. Pangkur.

2. Etungen gunggunge wanda (suku kata) saben larike tembang ing dhuwur…

➡️ A. 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8.

3. Tembang macapat kuwi nyritakake bab…

➡️ E. Laku jantrane manungsa.

Penjelasan

1+2. Jinejer ing Wedhatama, (8 a)

mrih tan kemba kembenganing pambudi, (11 i)

mangka nadyan tuwa pikun, (8u)

yen tan mikani rasa, (7a)

yekti sepi sepa lir sepah asamun, (12 u)

samangsane pakumpulan, (8 a)

gonyak-ganyuk nglelingsemi. (8 i)

  • Tegese :

Dijejer ing serat Wedhatama

Supaya ora males golek ngelmu

Senajan wis tuwa pikun

Yen ora mangerteni rasa

Sejatine sepi/ora guna kaya ampas samar/sia-sia

Wayah pakumpulan

Tumindake sekarepe dhewe lan ngisin-ngisini

—☆ Paugeran Pangkur :

  1. Guru gatra : 7 gatra
  2. Guru wilangan : 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8
  3. Guru lagu : a, i, u, a, u, a, i

—☆ Paugeran Macapat :

  1. Guru gatra, yaiku cacahing gatra saben sapada
  2. Guru wilangan, yaiku cacahing wanda saben sagatra.
  3. Guru lagu, yaiku tibaning swara vokal (a,i,u,e,o) ing pungkasaning gatra.

3. Tembang macapat kuwi nyritakake laku jantrane manungsa, tegese lakune utawa polahe manungsa nalika nglakoni urip ing donya iki. Saben tembang macapat nduweni falsafah utawa werdine dhewe-dhewe, yen padha bisa mangerteni iku, mestine weruh babagan laku jantrane manungsa.

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 10

Materi : Tembang macapat

Kata Kunci : Jinejer ing wedhatama, Guru Gatra, Pangkur, Andharan macapat

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 10.13

—————————–

Semoga membantu.


Leave a Reply

Your email address will not be published.