Punan ng angkop na sagot ang patlang., Sa paglalaro ng mga innovation games, ang iyong kagalingan sa 1_____, at 2_______, ay masusubukan. Ang iyong pagiging 3._____, 4._______, at 5_____, ay makikita sa larong ito. Ang pagpapahusay ng iyong 6.____, makatutulong sap ag-iwas sa 7.____, pagdadagdag ng 8._____, at pagsasaayos ng, iyong 9.____, Ang larong pinoy na Lawin at Sisiw ay isang uri ng invation 10.______, Ang layunin niyo ay, punatahan ang 11____, ng kalaban sa pamamagitan ng 12.______&, Ang ibang manlalaro, naman ay naglalayong 13.____, ang kanilang 14._____, hind 15_____, Babantayan ng mga ito upang, ng kalaban

Posted on


Punan ng angkop na sagot ang patlang.


Sa paglalaro ng mga innovation games, ang iyong kagalingan sa 1_____
at 2_______
ay masusubukan. Ang iyong pagiging 3._____
4._______
at 5_____
ay makikita sa larong ito. Ang pagpapahusay ng iyong 6.____
makatutulong sap ag-iwas sa 7.____
pagdadagdag ng 8._____
at pagsasaayos ng
iyong 9.____
Ang larong pinoy na Lawin at Sisiw ay isang uri ng invation 10.______
Ang layunin niyo ay
punatahan ang 11____
ng kalaban sa pamamagitan ng 12.______&
Ang ibang manlalaro
naman ay naglalayong 13.____
ang kanilang 14._____
hind 15_____
Babantayan ng mga ito upang
ng kalaban​

Answer:

You just thanked them. So nice! Wait a few days to do it again

You just thanked them. So nice! Wait a few days to do it again You just thanked them. So nice! Wait a few days to do it again

You just thanked them. So nice! Wait a few days to do it again You just thanked them. So nice! Wait a few days to do it again

You just thanked them. So nice! Wait a few days to do it again You just thanked them. So nice! Wait a few days to do it again

You just thanked them. So nice! Wait a few days to do it again You just thanked them. So nice! Wait a few days to do it again

You just thanked them. So nice! Wait a few days to do it again

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.