Punan ang dayagram sa ibaba batay sa tekstong Bakuna, laban sa Covid-19. sa Isulat ang sagot sa dayagram., talata 1, Paksang Pangungusap-, Mahahalagang Detalye-, talata 2, Paksang pangungusap-, Mahahalagang detalye-, Konklusyon-

Posted on


Punan ang dayagram sa ibaba batay sa tekstong Bakuna, laban sa Covid-19. sa Isulat ang sagot sa dayagram.


talata 1
Paksang Pangungusap-

Mahahalagang Detalye-

talata 2
Paksang pangungusap-

Mahahalagang detalye-

Konklusyon-

b644aa5535b7efecb08c0d3b4958775d

Answer:

ANO PO YUN??

Explanation:

DONT REPORT ME THANKS SA POINTS


Leave a Reply

Your email address will not be published.