Pinangmulan ng mga salik ng produksyon

Posted on


Pinangmulan ng mga salik ng produksyon​

Answer:

Ito ay ang sambahayan. Ito ang parang pinaka-sentro ng mga mangangalakal at mga pamilya upang mabigyan sila ng mga lupain na magsasaka.

Explanation:

pa follow po pls at pa brainliest din po thank you po


Leave a Reply

Your email address will not be published.