Piliin kung sinong pangulo ang tinutukoy ng bawat pahayag., 1. Treaty of General Relation, A. Manuel Roxas, B. Ferdinand E. Marcos, C. Diosdado Macapagal, 2. Filipino First Policy, A. Ramon Magsaysay, B. Carlos P. Garcia, C. Ferdinand Marcos, 3. MAPHILINDO, A. Elpidio Quirino, B. Manuel Roxas, C. Diosdado Macapagal, 4. Infrastracture Man, A. Ferdinand Marcos, B. Carlos Garcia, C. Diosdado Macapagal, 5. ACCFA, A. Elpidio Quirino, B. Diosdado Macapagal, C. Carlos P. Garcia, 6. Piliin ang suliranin pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. (2pts.), A. Pagbagsak ng , Ekonomiya, B. Paglaganap ng krimen, C. Pagsasaayos ng mga , Kalsada at kalye, D. Humina ang , Produksiyon ng , Pananim, E. Kahirapan, 7. Piliin ang mga tugon sa mga suliranin naranasan ng mga Pilipino.(2pts.), A. Kakulangan sa , pananalapi, B. Pinabilis ang linya ng , Komunikasyon, C. Pinasigla ang Panloob, at Panglabas na kalakalan, D. Pinaunlad ang sistema, ng transportasyon, E. Pinatatag ang, agrikultura, 8. Artikulo at seksyon sa, Saligang Batas nakasaad, ang pagtatanggol sa, estado ang pangunahing, layunin ng sambayanang, Pilipino., A. Artikulo ll Seksyon 4, B. Artikulo IV Seksyon 2, C. Artikulo II Seksyon 14, 9. Dalawang banta ng, panganib (2pts), A. Panloob, B. Pandagat, C. Panlabas, 10. Tatlong sangay ng, Hukbong Sandatahang, lakas ng Pilipinas. (3pts), A. Hukbong Bayan, Laban sa Hapon, B. Hukbong Pandagat, C. Hukbong Katihan, D. Hukbong, Panghimpapawid, 11. Iba pang ahensiya na, tagapagtanggol ng ating, bansa.(2pts), A. DILG, B. DFA, C. DOH, D. DENR, 12. Tawag sa Filipino ng, Armed Forces of the, Philippines o AFP., A. Hukbong, Sandatahang Lakas, ng Pilipinas, B. Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipino, C. Hukbong Sandatahan ng mga Sundalong Pilipino, D. Hukbong Sandatahan ng mga Pilipino sa Pilipinas, 13. Paglaganap ng nakawan sa Quezon City, A. Panloob na Panganib, B. Panlabas na Panganib, 14. Pagsakop ng mga dayuhan sa bansa., A. Panloob na Panganib, B. Panlabas na Panganib, 15. Pagkakaroon ng rebelyon sa pagitan ng NPA at sundalo ng, pamahalaan., A. Panloob na panganib, B. Panlabas na panganib, 16. Tagapagtanggol ng mga yamang tubig na teritoryo ng Pilipinas., (2pts.), A. Hukbong Katihan, B. Hukbong Pandagat, C. Hukbong Panghimpapawid, 17. Sila ang mga tagapagtanggol ng sambayanan na, pinamumunuan ng DILG.(2pts.), A. Kapulisan, B. Manggagawa, C. Doktor at narses

Posted on


Piliin kung sinong pangulo ang tinutukoy ng bawat pahayag.


1. Treaty of General Relation
A. Manuel Roxas
B. Ferdinand E. Marcos
C. Diosdado Macapagal

2. Filipino First Policy
A. Ramon Magsaysay
B. Carlos P. Garcia
C. Ferdinand Marcos

3. MAPHILINDO
A. Elpidio Quirino
B. Manuel Roxas
C. Diosdado Macapagal

4. Infrastracture Man
A. Ferdinand Marcos
B. Carlos Garcia
C. Diosdado Macapagal

5. ACCFA
A. Elpidio Quirino
B. Diosdado Macapagal
C. Carlos P. Garcia

6. Piliin ang suliranin pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. (2pts.)
A. Pagbagsak ng
Ekonomiya
B. Paglaganap ng krimen
C. Pagsasaayos ng mga
Kalsada at kalye
D. Humina ang
Produksiyon ng
Pananim
E. Kahirapan

7. Piliin ang mga tugon sa mga suliranin naranasan ng mga Pilipino.(2pts.)
A. Kakulangan sa
pananalapi
B. Pinabilis ang linya ng
Komunikasyon
C. Pinasigla ang Panloo
at Panglabas na kalakalan
D. Pinaunlad ang sistema
ng transportasyon
E. Pinatatag ang
agrikultura

8. Artikulo at seksyon sa
Saligang Batas nakasaad
ang pagtatanggol sa
estado ang pangunahing
layunin ng sambayanang
Pilipino.
A. Artikulo ll Seksyon 4
B. Artikulo IV Seksyon 2
C. Artikulo II Seksyon 14

9. Dalawang banta ng
panganib (2pts)
A. Panloo
B. Pandagat
C. Panlabas

10. Tatlong sangay ng
Hukbong Sandatahang
lakas ng Pilipinas. (3pts)
A. Hukbong Bayan
Laban sa Hapon
B. Hukbong Pandagat
C. Hukbong Katihan
D. Hukbong
Panghimpapawid

11. Iba pang ahensiya na
tagapagtanggol ng ating
bansa.(2pts)
A. DILG
B. DFA
C. DOH
D. DENR

12. Tawag sa Filipino ng
Armed Forces of the
Philippines o AFP.
A. Hukbong
Sandatahang Lakas
ng Pilipinas
B. Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipino
C. Hukbong Sandatahan ng mga Sundalong Pilipino
D. Hukbong Sandatahan ng mga Pilipino sa Pilipinas

13. Paglaganap ng nakawan sa Quezon City
A. Panloob na Pangani
B. Panlabas na Pangani

14. Pagsakop ng mga dayuhan sa bansa.
A. Panloob na Pangani
B. Panlabas na Pangani

15. Pagkakaroon ng rebelyon sa pagitan ng NPA at sundalo ng
pamahalaan.
A. Panloob na pangani
B. Panlabas na pangani

16. Tagapagtanggol ng mga yamang tubig na teritoryo ng Pilipinas.
(2pts.)
A. Hukbong Katihan
B. Hukbong Pandagat
C. Hukbong Panghimpapawid

17. Sila ang mga tagapagtanggol ng sambayanan na
pinamumunuan ng DILG.(2pts.)
A. Kapulisan
B. Manggagawa
C. Doktor at narses​

Answer:

1. Manuel A. Roxas

2.Carlos P. Garcia

3.Diosdado Macapagal

4.Ferdinand Marcos

5.Elpidio Quirino

6.kahirapan

7.kakulangan ng pananalapi

8.

9.c

10.

11.d

12.a

13a

14.

15.c

16.

17.c

Explanation:

hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.