PILIIN ANG SAGOT SA MGA TANONG NA MATATAGPUAN SA IBABA AT ISULAY ITO SA PATLANG BAGO ANG BILANG., 1.ITO AY TUMUTUKOY SA ISANG MUSICAL IDEA NA MAY PAPATAAS NA HIMIG, 2.ITO AY TUMUTUKOY SA ISANG MUSICAL IDEA NA MAY PABABANG HIMIG, 3.ITO AY HIMIG NA INAAWIT O TINUTUGTOG BILANG PAG-HAHANDA SA AWIT, 4.BAHAGI NG ISANG AWIT O TUGTUGIN NA NAGSISILBING PANAPOS O PANGWAKAS NA KOMPOSISYON, 5.ITO AY PANGKAT NG MGA TONO O HIMIG NA BAHAGI NG ISANG AWIT, PAGPIPILIAN:, ANTECEDEBT PHRASE,MELODIC PHRASE,CODA,CONSEQUENR PHRASE,STAFF,INTRODUCTION, PLEASE ANSWER IT THANK YOU SO MUCH

Posted on


PILIIN ANG SAGOT SA MGA TANONG NA MATATAGPUAN SA IBABA AT ISULAY ITO SA PATLANG BAGO ANG BILANG.


1.ITO AY TUMUTUKOY SA ISANG MUSICAL IDEA NA MAY PAPATAAS NA HIMIG
2.ITO AY TUMUTUKOY SA ISANG MUSICAL IDEA NA MAY PABABANG HIMIG
3.ITO AY HIMIG NA INAAWIT O TINUTUGTOG BILANG PAG-HAHANDA SA AWIT
4.BAHAGI NG ISANG AWIT O TUGTUGIN NA NAGSISILBING PANAPOS O PANGWAKAS NA KOMPOSISYON
5.ITO AY PANGKAT NG MGA TONO O HIMIG NA BAHAGI NG ISANG AWIT
PAGPIPILIAN:
ANTECEDEBT PHRASE,MELODIC PHRASE,CODA,CONSEQUENR PHRASE,STAFF,INTRODUCTION

PLEASE ANSWER IT THANK YOU SO MUCH​

Answer:

sorry bro can you please send me the address


Leave a Reply

Your email address will not be published.