Persilangan antara kacang ercis biji bulat warna kuning (bbkk) dengan kacang ercis bulat warna hijau (bbkk), akan diperoleh keturunan berfenotip bulat hijau sejumlah…, 1/8, 3/8, 4/8, 5/8,

Posted on


Persilangan antara kacang ercis biji bulat warna kuning (bbkk) dengan kacang ercis bulat warna hijau (bbkk), akan diperoleh keturunan berfenotip bulat hijau sejumlah…


1/8

3/8

4/8

5/8


Jawaban:

1/8 maaf kalau salah

Penjelasan:

suatu kawin silang akan menghasilkan genofif DNA, misan

AA dikawinkan dengan aa, makan akan menghasilkan: AA,Aa,Aa,aa (1/4 sempurna,2/4 atau 1/2 setengah cacat setengah sempurna, 1/4 cacat) jika dengan DNA yang diketahui tersebut, maka genotif bulat hijau mempunyai peluang sebesar 1/8


Leave a Reply

Your email address will not be published.