Perhatikan Q.S.al-Baqarah/2 : 3 berikut ini!Huruf mim yang bertasydid pada ayat tersebut dibaca..

Posted on


Perhatikan Q.S.al-Baqarah/2 : 3 berikut ini!Huruf mim yang bertasydid pada ayat tersebut dibaca..​

Jawaban:

gunnah mim

Penjelasan:

apabila ada huruf mim yang bertasydid maka di baca dengung


Leave a Reply

Your email address will not be published.