Pasangan kang dumunung/panggonane ing sangisore aksara Jawa lagena, a. sa,nga,da, b. pa,dha,ja, c. ha,ja,ba, d.ja,ba,ya

Posted on


Pasangan kang dumunung/panggonane ing sangisore aksara Jawa lagena


a. sa,nga,da
b. pa,dha,ja
c. ha,ja,ba
d.ja,ba,ya​

Wangsulan

Pasangan kang dumunung/panggonane ing sangisore aksara Jawa lagena . . .

➡️ D. Ja, ba, ya.

Penjelasan

Pasangan aksara Jawa ana sing ditulis ing ngisor, ing dhuwur utawa ing sisihe aksara kang dipasangi.

» Kang ditulis ing dhuwur/sisih yaiku pasangan :

 1. Ha
 2. Sa
 3. Pa

» Kang ditulis ing ngisor yaiku pasangan :

 1. Na
 2. Ca
 3. Ra
 4. Ka
 5. Da
 6. Ta
 7. Wa
 8. La
 9. Dha
 10. Ja ✔️
 11. Ya ✔️
 12. Nya
 13. Ma
 14. Ga
 15. Ba ✔️
 16. Tha
 17. Nga

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 7

Materi : Piwulang 7 – Aksara Jawa

Kata Kunci : Sandhangan sing manggon ana ngisor

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 7.13.7

—————————–

Semoga membantu.


Leave a Reply

Your email address will not be published.