Panuto:Basahin ang bawat pahayag. Piliin ang layunin ng bawat programa, 1. Programang naglalayong mapatatag ang kalagayan at kabuhayan ng sambayanang Pilipino. , A. Programang Pangkabuhayan , B. Patakarang Panlabas , C. Reporma sa Lupa, D. Pilipinismo, 2. Layuning gamitin ang Filipino sa mga dokumento at opisyal na pakikipagtalastasan , A. Programang Pangkabuhayan , B. Patakarang Panlabas , C. Reporma sa Lupa, D. Pilipinismo, 3. Programang magpapanumbalik ng sigla ng kumpetisyon at negosyo sa Pilipinas hindi lamang sa pagitan ng mga Pilipinong nagosyante kundi maging sa mga dayuhan , A. Decontrol Program , B. Ang Reporma sa Lupa, C. Patakarang Panlabas, D. Pagsupil sa Katiwalian, 4. Ito ang hangarin ni Macapagal kaya nagpakita ng magandang halimbawa ng katapatan, payak na pamumuhay at mataas na moralidad, A. Decontrol Program , B. Ang Reporma sa Lupa, C. Patakarang Panlabas, D. Pagsupil sa Katiwalian, 5. Hangarin ng programang ito ang pagbibigay sa mga walang lupa ng mga lupang pag-aari ng pamahalaan , A. Decontrol Program , B. Ang Reporma sa Lupa, C. Patakarang Panlabas, D. Pagsupil sa Katiwalian.,

Posted on


Panuto:Basahin ang bawat pahayag. Piliin ang layunin ng bawat programa


1. Programang naglalayong mapatatag ang kalagayan at kabuhayan ng sambayanang Pilipino.
A. Programang Pangkabuhayan
B. Patakarang Panlabas
C. Reporma sa Lupa
D. Pilipinismo

2. Layuning gamitin ang Filipino sa mga dokumento at opisyal na pakikipagtalastasan
A. Programang Pangkabuhayan
B. Patakarang Panlabas
C. Reporma sa Lupa
D. Pilipinismo

3. Programang magpapanumbalik ng sigla ng kumpetisyon at negosyo sa Pilipinas hindi lamang sa pagitan ng mga Pilipinong nagosyante kundi maging sa mga dayuhan
A. Decontrol Program
B. Ang Reporma sa Lupa
C. Patakarang Panlabas
D. Pagsupil sa Katiwalian

4. Ito ang hangarin ni Macapagal kaya nagpakita ng magandang halimbawa ng katapatan, payak na pamumuhay at mataas na moralidad
A. Decontrol Program
B. Ang Reporma sa Lupa
C. Patakarang Panlabas
D. Pagsupil sa Katiwalian

5. Hangarin ng programang ito ang pagbibigay sa mga walang lupa ng mga lupang pag-aari ng pamahalaan
A. Decontrol Program
B. Ang Reporma sa Lupa
C. Patakarang Panlabas
D. Pagsupil sa Katiwalian.

Answer:

1.C

2.D

3.B

4.A

5,C

Explanation:

ayan po ang sagot


Leave a Reply

Your email address will not be published.