Panuto1: Sumulat ng isang liham na nangangaral, batay sa binasang Anekdota ni Dr. Jose P., Rizal

Posted on


Panuto1: Sumulat ng isang liham na nangangaral


batay sa binasang Anekdota ni Dr. Jose P.
Rizal​

Answer:

di kurin alam eh

Explanation:

tanong mo nalang sa teacher mo


Leave a Reply

Your email address will not be published.