Panuto: Sumulat ng 5 pahayag o pangungusap na may paglalarawan tungkol sa larawang, nasa ibaba. Bilugan ang salitang naglalarawan o pang-uri na ginamit sa bawat, pahayag

Posted on


Panuto: Sumulat ng 5 pahayag o pangungusap na may paglalarawan tungkol sa larawang


nasa ibaba. Bilugan ang salitang naglalarawan o pang-uri na ginamit sa bawat
pahayag​

1c3b3a0ada6801ebfe9b9cf2b13518b3

Answer:

Ang bata ay tinulungan ang matanda sa pagtawid

Inalalayan ng bata ang matanda

Explanation:

Ayan lang alam ko po hehe pa brainlist po


Leave a Reply

Your email address will not be published.