Panuto:, Panoorin ang pelikulang 201cEl Presidente201d pagkatapos ay suriin ang mga elemento ng, pelikulang ito. Sagutan ang mga tanong sa ibaba. Narito ang link ng pelikula, (http://youtube.com/watch?v=dBNq6iKbQgo&feature=share), 1. Naaayon ba ito sa nilalaman at mensahe ng pelikula?, 2. Sino-sino ang mga tauhan sa pelikula. Ilarawan ang kanilang katangian., 3. Makatotohanan ba ang disenyong pamprodukyon ng pelikula? Ipaliwanag., 4. Angkop ba ang tunog at musikang ginamit sa bawat eksena?, Paano ito nakatulong sa pagpapalutang ng damdamin ng mga tauhan sa pelikula?

Posted on


Panuto:


Panoorin ang pelikulang “El Presidente” pagkatapos ay suriin ang mga elemento ng
pelikulang ito. Sagutan ang mga tanong sa ibaba. Narito ang link ng pelikula
(http://youtube.com/watch?v=dBNq6iKbQgo&feature=share)
1. Naaayon ba ito sa nilalaman at mensahe ng pelikula?
2. Sino-sino ang mga tauhan sa pelikula. Ilarawan ang kanilang katangian.
3. Makatotohanan ba ang disenyong pamprodukyon ng pelikula? Ipaliwanag.
4. Angkop ba ang tunog at musikang ginamit sa bawat eksena?
Paano ito nakatulong sa pagpapalutang ng damdamin ng mga tauhan sa pelikula?​

Answer:

4.Opo dahil day and I will be there at Yung


Leave a Reply

Your email address will not be published.