Panuto: langyan ng tsek ang nagpapakita ng damdaming, nasyonalismo, 1. Pagtatrabaho sa ibang bansa, 2. Paggamit ng produktong local., 3. Pagbili ng mga produkto galling sa ibang bansa, 4. Pakikisama sa mga komunistang pangkat., 5. Pakikipaglaban para sa karapatan., 6. Pagtulong sa paglinis ng kapaligiran, 7. Pagsunod sa batas.., 8. Pag-awit ng pambansang awit., 9. Pakikiisa sa pagdiriwang sa pagbuo ng pamahalaang bayan., 10. Maging bahagi ng pagdiriwang bilang pag-alala sa mga bayani.

Posted on


Panuto: langyan ng tsek ang nagpapakita ng damdaming


nasyonalismo
1. Pagtatrabaho sa ibang bansa
2. Paggamit ng produktong local.
3. Pagbili ng mga produkto galling sa ibang bansa
4. Pakikisama sa mga komunistang pangkat.
5. Pakikipaglaban para sa karapatan.
6. Pagtulong sa paglinis ng kapaligiran
7. Pagsunod sa batas..
8. Pag-awit ng pambansang awit.
9. Pakikiisa sa pagdiriwang sa pagbuo ng pamahalaang bayan.
10. Maging bahagi ng pagdiriwang bilang pag-alala sa mga bayani.​

1.)

2.) ✓

3.)

4.) ✓

5.) ✓

6.) ✓

7.) ✓

8.) ✓

9.) ✓

10.) ✓


Leave a Reply

Your email address will not be published.