Panuto: Lagyan ng tsek ang mga sumusunod na pahayag kung ito ba ay katangian ng Newscaster o, kailangan sa Newscasting., ______________________, |katangian ng| kailangan sa |, |newscaster | Newscasting |, |__________|___________ |, 1. Nagtataglay ito ng, mahahalagang impormasyon, mula sa pang-araw-araw na, pangyayari, 2. Marunong magdala ng isang, diskusyon, 3. May tiwala sa kaniyang sarili, 4. Maaaring gawin ito sa, pamamagitan ng pasalita o, pasulat, 5. Malakas ang loob., 6. Kawili-wiling pakinggan o, basahin, 7. Ang mga nilalaman nito ay, maaaring mula sa talumpati,, seminar, pulong, parayam,, sakuna, agham, kaguluhan,, paligsahan o iba pang, pangyayaring magiging, kawili-wili sa mambabasa o, nakikinig, 8. Pagkakaroon ng kasanayan sa, wikang Ingles at Filipino., 9. Ito ay madaling maunawaan, ng mga mambabasa a, nakikinig, 10. Kahali-halina ang tinig, 11. Sumasagot ito sa anim na, katanungan: ano, saan, sino,, bakit, kalian at paano., 12. May nalalaman tungkol sa, kaniyang ibinabalita, please help me

Posted on


Panuto: Lagyan ng tsek ang mga sumusunod na pahayag kung ito ba ay katangian ng Newscaster o


kailangan sa Newscasting.
______________________
|katangian ng| kailangan sa |
|newscaster | Newscasting |
|__________|___________ |
1. Nagtataglay ito ng
mahahalagang impormasyon
mula sa pang-araw-araw na
pangyayari
2. Marunong magdala ng isang
diskusyon
3. May tiwala sa kaniyang sarili
4. Maaaring gawin ito sa
pamamagitan ng pasalita o
pasulat
5. Malakas ang loob.
6. Kawili-wiling pakinggan o
basahin
7. Ang mga nilalaman nito ay
maaaring mula sa talumpati,
seminar, pulong, parayam,
sakuna, agham, kaguluhan,
paligsahan o iba pang
pangyayaring magiging
kawili-wili sa mambabasa o
nakikinig
8. Pagkakaroon ng kasanayan sa
wikang Ingles at Filipino.
9. Ito ay madaling maunawaan
ng mga mambabasa a
nakikinig
10. Kahali-halina ang tinig
11. Sumasagot ito sa anim na
katanungan: ano, saan, sino,
bakit, kalian at paano.
12. May nalalaman tungkol sa
kaniyang ibinabalita

please help me ​

Answer:

1.NEWSCASTING

2.NEWSCASTER

3.NEWSCASTER

4.NEWSCASTING

5.NEWSCASTER

6NEWSCASTING

7.NEWSCASTING

8.NEWSCASTER

9.NEWSCASTING

10.NEWSCASTER

11.NEWSCASTER

12.NEWSCASTER


Leave a Reply

Your email address will not be published.