PAKIKILAHOK SA, Modyul, PANGANGAMPANYA SA, PAGPAPATUPAD NG MGA BATAS, PARA SA KABUTIHAN NG LAHAT, Sa bahaging ito, mas mapalalim pa ang iyong pag unawa tungkol sa mga dapat gawin sa pakikilahok, sa pangangampanya ng mga batas para sa suliraning pangkalinisan, ang kaligtasan, pangkalusugan,, pangkapayapaan at pangkalikasan, Tutulong kami!, Araw ng Sabado. Nagdaos ng pagpupulong ang mga pinuno ng Barangay Kapalaran. Dinaluhan ito, ng mga mamamayan ng nasabing barangay., Punong Barangay: Nakakalungkot na ang mga nangyayari sa ating barangay. Panahon na para pagtulung, tulungan nating lutasin ang mga problemang pangkalinisan, pangkaligtasan, pangkalusugan., pangkapayapaan at maging pangkalikasan, Aling Susan: Sa aking palagay, dapat lahat ay kumilos sa mga problemang iyan at nang mabigyan natin ng, solusyon, Mang Lito: Tama! Ang makakapagbigay ng solusyon diyan ay tayo ring naninirahan sa barangay na ito., Mang Juan: Kaya nga dapat tayo ay magkaisa upang mapanatili natin ang kapayapaan at katahimikan dito, sa ating lugar. Pati mga anak natin ay kakatulungin natin sa pagsugpo sa mga problemang ito., Men: Bilang lider po ng mga kabataan dito sa ating barangay ay sumasang-ayon po ako sa mungkahi ni, Mang Juan. Nakahanda po kaming tumulong., Del: Ako po ay sasama sa pangangampanya sa usaping pangkalinisan. Ako na po ang gagawa, ng mga poster upang iparating sa lahat ang ating layurin hinggil sa kalinisan ng ating barangay., Toto: Ipagpaumanhin po ninyo na hindi nakadalo si Tatay sa papulong na ito dahil may pinuntahan po siya., Ako na po ang magsasabi sa kanya na bilang isang barangay tanod ay mas dapat sipagan pa niya ang, pagroronda upang mapanatili natin ang kapayapaan at kaligtasan dito sa ating lugar., Ali: Tutulungan ko po ang nanay ko na makalap ang mga listahan ng mga malnourished sa ating lugar, upang maireport agad sa kinauukulan at ng mabigyan kaagad sila ng tulong., Ella: Kakausapin ko naman po ang guro namin na hikayatin ang mga kaldase ko na lumahok sa aming, pinaplano ni Karen na pagtatanim ng mga puno sa tabi ng kalsada, Barangay Captain: Nakakatuwa ang mga batang ito. Tunay nga ang sabi ng inyong mga magulang na kayo, ay taga responsableng anak. Hindi lang kayo responsableng anak kundi isa rin kayong responsableng, munting mamamayan. Maraming salamat sa inyo., Paolo: Maaasahan po ninyo ang aming tulong. Marami rin pong salamat sa inyong pagpapaalala sa amin ng, aming mga tungkulin na dapat gampanan., Lyn: Kung sakali pong may mga bagay na hindi namin kayang gawin, maari po bang humingi kami ng, tulong sa mga opisyal ng barangay at sa mga matatanda rito?, Lahat: Makakaasa kayo., treffen, Gawain:Panuto:Sagutin ang sumusunod.Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. , 1.Ano ang pinag-uusapan sa dayalogo? , ________________________________________________, 2.Ano-ano ang mga naging panukala ng mga tauhan upang malutas ang mga suliranin tulad ng:, Suliranin | Panukalang Solution sa suliranin, A. Pangkalinisan – _________________________________, B. Pangkaligtasan – _________________________________, C. Pagkalusugan – _________________________________, D. Pangkapayapayaan – _____________________________, E. Pangkalikasan – _________________________________, 3.Paano ka nakatulong sa kampanyang iyon?_____________________________________________________________________________

Posted on


PAKIKILAHOK SA


Modyul
PANGANGAMPANYA SA
PAGPAPATUPAD NG MGA BATAS
PARA SA KABUTIHAN NG LAHAT
Sa bahaging ito, mas mapalalim pa ang iyong pag unawa tungkol sa mga dapat gawin sa pakikilahok
sa pangangampanya ng mga batas para sa suliraning pangkalinisan, ang kaligtasan, pangkalusugan,
pangkapayapaan at pangkalikasan
Tutulong kami!
Araw ng Sabado. Nagdaos ng pagpupulong ang mga pinuno ng Barangay Kapalaran. Dinaluhan ito
ng mga mamamayan ng nasabing barangay.
Punong Barangay: Nakakalungkot na ang mga nangyayari sa ating barangay. Panahon na para pagtulung
tulungan nating lutasin ang mga problemang pangkalinisan, pangkaligtasan, pangkalusugan.
pangkapayapaan at maging pangkalikasan
Aling Susan: Sa aking palagay, dapat lahat ay kumilos sa mga problemang iyan at nang mabigyan natin ng
solusyon
Mang Lito: Tama! Ang makakapagbigay ng solusyon diyan ay tayo ring naninirahan sa barangay na ito.
Mang Juan: Kaya nga dapat tayo ay magkaisa upang mapanatili natin ang kapayapaan at katahimikan dito
sa ating lugar. Pati mga anak natin ay kakatulungin natin sa pagsugpo sa mga problemang ito.
Men: Bilang lider po ng mga kabataan dito sa ating barangay ay sumasang-ayon po ako sa mungkahi ni
Mang Juan. Nakahanda po kaming tumulong.
Del: Ako po ay sasama sa pangangampanya sa usaping pangkalinisan. Ako na po ang gagawa
ng mga poster upang iparating sa lahat ang ating layurin hinggil sa kalinisan ng ating barangay.
Toto: Ipagpaumanhin po ninyo na hindi nakadalo si Tatay sa papulong na ito dahil may pinuntahan po siya.
Ako na po ang magsasabi sa kanya na bilang isang barangay tanod ay mas dapat sipagan pa niya ang
pagroronda upang mapanatili natin ang kapayapaan at kaligtasan dito sa ating lugar.
Ali: Tutulungan ko po ang nanay ko na makalap ang mga listahan ng mga malnourished sa ating lugar
upang maireport agad sa kinauukulan at ng mabigyan kaagad sila ng tulong.
Ella: Kakausapin ko naman po ang guro namin na hikayatin ang mga kaldase ko na lumahok sa aming
pinaplano ni Karen na pagtatanim ng mga puno sa tabi ng kalsada
Barangay Captain: Nakakatuwa ang mga batang ito. Tunay nga ang sabi ng inyong mga magulang na kayo
ay taga responsableng anak. Hindi lang kayo responsableng anak kundi isa rin kayong responsableng
munting mamamayan. Maraming salamat sa inyo.
Paolo: Maaasahan po ninyo ang aming tulong. Marami rin pong salamat sa inyong pagpapaalala sa amin ng
aming mga tungkulin na dapat gampanan.
Lyn: Kung sakali pong may mga bagay na hindi namin kayang gawin, maari po bang humingi kami ng
tulong sa mga opisyal ng barangay at sa mga matatanda rito?
Lahat: Makakaasa kayo.
treffen

Gawain:Panuto:Sagutin ang sumusunod.Isulat ang iyong sagot sa kwaderno.
1.Ano ang pinag-uusapan sa dayalogo?
________________________________________________
2.Ano-ano ang mga naging panukala ng mga tauhan upang malutas ang mga suliranin tulad ng:
Suliranin | Panukalang Solution sa suliranin

A. Pangkalinisan – _________________________________
B. Pangkaligtasan – _________________________________
C. Pagkalusugan – _________________________________
D. Pangkapayapayaan – _____________________________
E. Pangkalikasan – _________________________________
3.Paano ka nakatulong sa kampanyang iyon?_____________________________________________________________________________​

Answer:

“Magandang araw po sainyo!”

“Bakit po sa pinaka baba lang po ang matinong question sa taas po magulo?”

Explanation:

“Paki ayos po ng question please T-T.”


Leave a Reply

Your email address will not be published.