PAGTATAYA : ALAMIN MOI: Sagutin ang mga sumusunod na pahayag Pumili ng, sagot sa kahon., ANIMISMO, PAGANISMO , BUDDHISM , DEVARAJA, CAKRAVARTIN, SPRING FESTIVAL , BOROBODUR , MT. BANAHAW , DEVA , MANU, MEN OF PROWESS , SANSKRIT , RAIN FESTIVAL , MITO , MON , BUNDOK, 1. Pinaniniwalaang dito naninirahan ang mga espiritu o Diyos, 2. Paniniwala na ang kapaligiran ay pinaninirahan ng mga espiritu, ito may ay, mabuti/masama, 3. Sila ay may katangian tulad ng katapangan, katalinuhan at kagalingan, 4. Pinakadakilang monumentog Buddhist na itinayo sa Central Java, Indonesia, 5. Sa Pilipinas, itinuturing na sagrado ang bundok na ito dahil pinaninirahan ng mga, espiritu., 6. Paniniwala sa mga diyos at diyosa o espiritu na naninirahan sa kalikasan lalo na, sa mabundok na lugar., 7. Unang hari sa mito ng India na nabuo sa pagsama-sama sa mga simbolo ng, buhay tulad ng buwan, apoy, tubig, araw, kayamanan at kamatayan., 8. Mga tradiyunal na kwento na binubuo ng mga partikular na relihiyon o paniniwala, 9. Ito ay nangangahulugang “diyos” at “hari” na tinitingala ng lahat at walang, kapantay, 10. Ang dalawang ritwal na pinamunuan ng isang cakravartin na nangako na, magiging makatwiran sa mga mamamayan at relihiyon.

Posted on


PAGTATAYA : ALAMIN MOI: Sagutin ang mga sumusunod na pahayag Pumili ng


sagot sa kahon.

ANIMISMO
PAGANISMO
BUDDHISM
DEVARAJA
CAKRAVARTIN
SPRING FESTIVAL
BOROBODUR
MT. BANAHAW
DEVA
MANU
MEN OF PROWESS
SANSKRIT
RAIN FESTIVAL
MITO
MON
BUNDOK

1. Pinaniniwalaang dito naninirahan ang mga espiritu o Diyos
2. Paniniwala na ang kapaligiran ay pinaninirahan ng mga espiritu, ito may ay
mabuti/masama
3. Sila ay may katangian tulad ng katapangan, katalinuhan at kagalingan
4. Pinakadakilang monumentog Buddhist na itinayo sa Central Java, Indonesia
5. Sa Pilipinas, itinuturing na sagrado ang bundok na ito dahil pinaninirahan ng mga
espiritu.
6. Paniniwala sa mga diyos at diyosa o espiritu na naninirahan sa kalikasan lalo na
sa mabundok na lugar.
7. Unang hari sa mito ng India na nabuo sa pagsama-sama sa mga simbolo ng
buhay tulad ng buwan, apoy, tubig, araw, kayamanan at kamatayan.
8. Mga tradiyunal na kwento na binubuo ng mga partikular na relihiyon o paniniwala
9. Ito ay nangangahulugang “diyos” at “hari” na tinitingala ng lahat at walang
kapantay
10. Ang dalawang ritwal na pinamunuan ng isang cakravartin na nangako na
magiging makatwiran sa mga mamamayan at relihiyon.

ANSWER:

1) bundok

2) animismo

3) men of prowess

4) borobodur

5) Mt. Banahaw

6) paganismo

7) manu

8) mito

9) devaraja

10) rain festival at spring festival

hope it helps, pa-brainliess po need lang for the next rank❤


Leave a Reply

Your email address will not be published.