Pagsasanay 2: Piliin sa Hanay B ang mahalagang pag-uugali mula sa mga tauhan sa Hanay A na dapat mong tularan bilang mag-aaral batay sa akdang binasa., Hanay A Hanay B, ____1. Florante a. Pagtulong sa iba gamit ang sariling kaalaman, mga paalala at payo upang makaligtas sa panganib., ____2. Adolfo b. Pagpupursige at paninindigan sa mga gusto at layunin sa buhay, ____3. Menandro c. Pagsasaalang-alang ng kabutihan at kaligtasan ng anak sa ano mang pagkakataon, ____4. Maestro d. Pagkakaroon ng mahabang pasensya at pang-unawa sa mga taong nagkasala, ____5. Duke Briseo e. Pagsuporta at hindi pag-iwan sa, kaibigang kailangan ng tulong

Posted on


Pagsasanay 2: Piliin sa Hanay B ang mahalagang pag-uugali mula sa mga tauhan sa Hanay A na dapat mong tularan bilang mag-aaral batay sa akdang binasa.


Hanay A Hanay B
____1. Florante a. Pagtulong sa iba gamit ang sariling kaalaman, mga paalala at payo upang makaligtas sa panganib.
____2. Adolfo b. Pagpupursige at paninindigan sa mga gusto at layunin sa buhay
____3. Menandro c. Pagsasaalang-alang ng kabutihan at kaligtasan ng anak sa ano mang pagkakataon
____4. Maestro d. Pagkakaroon ng mahabang pasensya at pang-unawa sa mga taong nagkasala
____5. Duke Briseo e. Pagsuporta at hindi pag-iwan sa
kaibigang kailangan ng tulong

Answer:

1.

2.c

3.d

4.e

5.a

Explanation:

sana makatulong po


Leave a Reply

Your email address will not be published.