Pada gambar berikut, garis AC/DF dan X: Y=3=5, Besar sudut ABO adalah

Posted on


Pada gambar berikut, garis AC/DF dan X: Y=3=5
Besar sudut ABO adalah​

83f3f28de56869a6b17f53c77ccdb359

Jawaban:

123⁰

ingat, sudut-sudut dalam berseberangan mempunyai besar yang sama. sudut berpelurus berjumlah 180⁰.

cara dan jawabannya seperti di foto ya.

semangat belajar….


8d119df2539e7aef501812e839db7ea4

Leave a Reply

Your email address will not be published.