Nyasar rumah sakit amarga facebook, ing salah sawijining dina, sarampunge piwulang bas, 8 aina, sarampunge piwulang basa jawa, wektu ngaso, adel, angganie, fahri, lan adin mlaku menyang kantin seko, in mlaku menyang kantin sekolah. wektu ik, lagi udan deres lan jobin sekolah rada lunyu. bocah papat ma, at mau mlaku cepet-, cepet amarga bel wis arep muni., adin : “ayo! cepet wis arep bel.”, fahri, “alon-alon wae lunyu ki, ndhak kepleset.”, angganie : “ha\a, sante wae lho. wong bar iki pelajarane pak sugeng kok., ha\a ora del?”, fahri, “e, mlaku ndeloke dalan ta del, ora sinambi facebook-an,, mengko kepleset, nangis. hahaha.”, adel tetep ora nanggapi omongan bocah telu mau adel tetep mlak, lalu mau cepet-cepet, 1. pacelathon kasebut ngrembug bab apa?, wangsulan ingrembug bab

Posted on


Nyasar rumah sakit amarga facebook


ing salah sawijining dina, sarampunge piwulang bas
8 aina, sarampunge piwulang basa jawa, wektu ngaso
adel, angganie, fahri, lan adin mlaku menyang kantin seko
in mlaku menyang kantin sekolah. wektu iku
lagi udan deres lan jobin sekolah rada lunyu. bocah papat mau
at mau mlaku cepet-
cepet amarga bel wis arep muni.
adin : “ayo! cepet wis arep bel.”
fahri
“alon-alon wae lunyu ki, ndhak kepleset.”
angganie : “haa, sante wae lho. wong bar iki pelajarane pak sugeng kok.
haa ora del?”
fahri
“e, mlaku ndeloke dalan ta del, ora sinambi facebook-an,
mengko kepleset, nangis. hahaha.”
adel tetep ora nanggapi omongan bocah telu mau adel tetep mlaku
lalu mau cepet-cepet
1. pacelathon kasebut ngrembug bab apa?
wangsulan ingrembug bab​

Jawaban:

Akibat facebookan karo mlaku

nganti ora reti dalan

Penjelasan:

Melas men tiba nganti hpne dadi korban


Leave a Reply

Your email address will not be published.