N, TAYAIN NATIN (Ebalwasyon), Panuto: Piliin ang letra ng tamang sagot.at isulat ang letra sa sagutang papel., 1. Ano ang tawag sa pinakasentro ng pueblo?, A. Vista, B. Kabisera, C. Plaza, D. Simbahan, 2. Anong antas ang kinabibilangan ng mga Pilipino ng mga inapo ng mga datu,, maharlika, at haciendero o may-ari ng lupa?, A. Insulares, B. Peninsulares , C. Principalia, D. Maharlika

Posted on


N


TAYAIN NATIN (Ebalwasyon)
Panuto: Piliin ang letra ng tamang sagot.at isulat ang letra sa sagutang papel.
1. Ano ang tawag sa pinakasentro ng pueblo?
A. Vista
B. Kabisera
C. Plaza
D. Simbahan

2. Anong antas ang kinabibilangan ng mga Pilipino ng mga inapo ng mga datu,
maharlika, at haciendero o may-ari ng lupa?

A. Insulares
B. Peninsulares
C. Principalia
D. Maharlika​

c78b05ae46a35251f4e2b79914d2fabd

Answer:

1 B

2 C

3 B

4 C

5 A

Explanation:

advance sorry if im wrong


Leave a Reply

Your email address will not be published.