MITONI, Mitoni ing adat tatacara Jawa ditindakake kanggo mengeti ibu kang lagi nggarbini(hamil) , umur 7 wulan.Adicara iku ditindakake kanthi tujuan kanggo gucapke rasa syukur marang , Gusti Kang Maha Agung amarga wis paring rejeki arupa jabang bayi kang ana ing jero , kandhungan,adicara mitoni lumrahe diarani tingkeban.Tata cara urutaning tingkeban kang , ditindakake yaiku: Sungkeman,siraman,ngrogoh cengkir,brojolAn,nyigar cengkir,pantes , pantesan,angrem, lan potong tumpeng., 3. Apa tembung liya saka mitoni ?, 4. Apa urut urutane adicara mitoni sebutna kanthi urut

Posted on


MITONI


Mitoni ing adat tatacara Jawa ditindakake kanggo mengeti ibu kang lagi nggarbini(hamil)

umur 7 wulan.Adicara iku ditindakake kanthi tujuan kanggo gucapke rasa syukur marang

Gusti Kang Maha Agung amarga wis paring rejeki arupa jabang bayi kang ana ing jero

kandhungan,adicara mitoni lumrahe diarani tingkeban.Tata cara urutaning tingkeban kang

ditindakake yaiku: Sungkeman,siraman,ngrogoh cengkir,brojolAn,nyigar cengkir,pantes

pantesan,angrem, lan potong tumpeng.

3. Apa tembung liya saka mitoni ?

4. Apa urut urutane adicara mitoni sebutna kanthi urut​

Jawaban:

3.) ditindakake kanggo mengeti ibu kang lagi nggarbini

Penjelasan:

aku hanya tau itu saja maaf kalo salah dan semoga membantu^-^


Leave a Reply

Your email address will not be published.