MGA DAPAT GAWIN AT KINAKAILANGANG DISIPLINA 1.tiyaking may nakaimbak na emergency supplies tulad ng tubig at pagkain, 2.MAGING ALERTO MAGMASID SA NANGYAYARI SA PALIGID AT MAKINIG SA BALITA

Posted on


MGA DAPAT GAWIN AT KINAKAILANGANG DISIPLINA 1.tiyaking may nakaimbak na emergency supplies tulad ng tubig at pagkain


2.MAGING ALERTO MAGMASID SA NANGYAYARI SA PALIGID AT MAKINIG SA BALITA​

Answer:

MGA DAPAT GAWIN AT KINAKAILANGANG DISIPLINA 1.tiyaking may nakaimbak na emergency supplies tulad ng tubig at pagkain

2.MAGING ALERTO MAGMASID SA NANGYAYARI SA PALIGID AT MAKINIG SA BALITA


Leave a Reply

Your email address will not be published.