Maituturing na isang sining ang programang pantelebisyon na, nagsisilbing libangan na gumigising sa isip at damdamin ng isang tao

Posted on


Maituturing na isang sining ang programang pantelebisyon na


nagsisilbing libangan na gumigising sa isip at damdamin ng isang tao​

Answer:

Oo naman.

Explanation:

Gaya ng pelikula ang mga programang pantelebisyon ay maituturing ding isang uri ng sining na nagsisilbing libangan at gumigising sa isip at damdamin ng isang tao. Ito’y mahalagaat mabisang sangay ng kabatirang panlipunan, pang-espirituwal, pangkultura, pangmoralidad, pang-edukasyon at iba pa. Malaki ang nagagawang impluwensiya nito sa katauhan ng isang nilalang. Ang mga kaisipan, ugali, kabuluhan at pananaw ng isang nilikha ay maaaring maimpluwensiyahan ng pinanonood na mga programa sa telebisyon.


Leave a Reply

Your email address will not be published.