Maging mapagmasid, mula sa iyong mga nakikita sa iyong paligid. Gamit ang talahanayan sa, ibaba, itala ang mga gawaing nagpapakita ng pagmamahal sa bayan ngayong panahon ng , COVID-19 pandemic., Mga gawaing , napapakita ng , pagmamahal sa Bayan, 1., 2., 3., 4., 5. , Anong pagpapahalaga , ang naipahahayag? , 1., 2., 3., 4., 5., Mabuting dulot nito sa , bayan at kapwa , mamamayan, 1., 2., 3., 4., 5.,

Posted on


Maging mapagmasid, mula sa iyong mga nakikita sa iyong paligid. Gamit ang talahanayan sa


ibaba, itala ang mga gawaing nagpapakita ng pagmamahal sa bayan ngayong panahon ng

COVID-19 pandemic.

Mga gawaing

napapakita ng

pagmamahal sa Bayan
1.
2.
3.
4.
5.

Anong pagpapahalaga

ang naipahahayag?
1.
2.
3.
4.
5.

Mabuting dulot nito sa

bayan at kapwa

mamamayan

1.

2.

3.

4.

5.

Answer:

pag mamahal sa nayan

1.maging malinis sa paligid

2.iwasang lumabas labas pag di namn kailangan

3.mag hugas ng kamay palagi

Explanation:

dahil ito ay mga halimbawa upang makaiwas sa covid viruse


Leave a Reply

Your email address will not be published.