Mabuting epekto at di mabuting epekto ng quirino foster agreement

Posted on


Mabuting epekto at di mabuting epekto ng quirino foster agreement​

Answer:

MABUTING EPEKTO

Nagsimula ang paghihiramsa ibnag bansa para matugunan ang mga pang-economiyang pangangailangan.

DI MABUTING EPECTO

Nagaganap pa din ang labis na kahirapang dulot ng digmaan.

Explanation:

Pasalamatan mo na lang ako?haha


Leave a Reply

Your email address will not be published.