kung ikaw ang pangulo ng pilipinas sa kasalukuyan ano programang pangkalusugan ang ipapatupad upang malutas ang sumang covid-19 iyong gagawin ko ba o pamamaraan upang masugpo ang sakit na ito gamit ang isang detail graphic organizer

Posted on


kung ikaw ang pangulo ng pilipinas sa kasalukuyan ano programang pangkalusugan ang ipapatupad upang malutas ang sumang covid-19 iyong gagawin ko ba o pamamaraan upang masugpo ang sakit na ito gamit ang isang detail graphic organizer​

b0fa46abca2abc1815b1b92adafb7d12

answer;

programang pangkalusugan laban sa covid 19                                                  

  • Ang pagkakaroon at pagpapanatili ng isang Plano sa Pag-iwas at Tugon ng COVID -19

  • Mga Pamantayan para sa Paglilinis upang Bawasan ang Paghahatid ng COVID-19

  • Mga pamantayan upang maprotektahan ang kalusugan ng empleyado laban sa COVID-19

explanation;pa brainlist po ty pa click po nong korona sa sagot ko po ty


Leave a Reply

Your email address will not be published.