Kilala ang batas republika 9211 bilang __________., Sa ilalim ng __________ ipinagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar., Sa ilalim ng __________ isinasaad ang ibang lugar na bukas para sa publiko gaya ng mga gusali at pook paggawa ay nararapat na magkaroon ng non-smoking at smoking area., Napapaloob sa ilalim ng _________ ang pagbabawal ng pagtitinda ng sigarilyo sa mga lugar na malapit sa paaralan at pampublikong palaruan.

Posted on


Kilala ang batas republika 9211 bilang __________.


Sa ilalim ng __________ ipinagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar.

Sa ilalim ng __________ isinasaad ang ibang lugar na bukas para sa publiko gaya ng mga gusali at pook paggawa ay nararapat na magkaroon ng non-smoking at smoking area.

Napapaloob sa ilalim ng _________ ang pagbabawal ng pagtitinda ng sigarilyo sa mga lugar na malapit sa paaralan at pampublikong palaruan.​

Answer:

1.Ang Batas Republika 9211, higit na kilala sataguring Tobacco Regulation Act of 2003

2.NG BATAS

3.SEKSIYON 6

4.SEOKSIYON 10


Leave a Reply

Your email address will not be published.