KESIMPULAN DARI KERAJAAN KUTAI KARTANEGARA, EZ POINT!

Posted on


KESIMPULAN DARI KERAJAAN KUTAI KARTANEGARA

EZ POINT!​

Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura

Kerajaan.

Kesultanan Kutai atau lebih lengkap disebut Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura adalah kerajaan Melayu yang bermula dari kerajaan Hindu pada tahun 1300 di Kutai Lama dan berubah menjadi kerajaan Islam pada 1575 serta berakhir pada 1960.

Didirikan: 1300.

Agama: Islam (resmi); Kaharingan; Animisme.

Pada masa kejayaannya hingga tahun 1959, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Wilayah kekuasaannya meliputi beberapa wilayah otonom yang ada di provinsi Kalimantan Timur saat ini, yakni: Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perbedaan Kutai Martadipura dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yakni: a) Kutai Martadipura bercorak Hindu sedangkan Kutai Kartanegara bercorak Islam. b) lokasi Kutai Martadipura di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu sungai Mahakam.Kutai Kartanegara ialah kerajaan bercorak Islam.

Maaf kalo salah ya.


Leave a Reply

Your email address will not be published.