Kanino ka humuhugot ng lakas upang mapagtagumpayan nyo po ang iyong gawain? ipaliwanag?

Posted on


Kanino ka humuhugot ng lakas upang mapagtagumpayan nyo po ang iyong gawain? ipaliwanag?​

Answer:

SA diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang ating mga gawain at kong minsan, ang atin ding mga problema sa buhay. Mahalaga na dapat tayo ay may nakikilala na diyos dahil siya lang ang liligtas sa atin kong tayo ay napapahamak. Siya rin ang ating lakas na kumukuha tayo araw araw. Siya lang ang gagabay sa atin.


Leave a Reply

Your email address will not be published.