Jieun kalimah ngagunakeun basa mijalma gunakeun kecap kecap, 1.ngiceupan, 2.ngaharewos, 3.ambek, 4. diharudum, 5.ngabangingik

Posted on


Jieun kalimah ngagunakeun basa mijalma gunakeun kecap kecap


1.ngiceupan
2.ngaharewos
3.ambek
4. diharudum
5.ngabangingik

Jawaban:

1. Bapak ngiceupan kuring meh pangmawakeun sangu ka kebon

2. Ari ngaharewos mah ulah nepi kadenge kubatur sejen

3. Ibu guru ngambek kusabab kuring hilap ngerjakeun PR

4. paling enak diharudum simbut ari usum hujan mah

5. sora suling ngabangingik ti peuting


Leave a Reply

Your email address will not be published.