Ipaliwanag ang parabula tungkol sa may-ari ng ubasan (mateo 20:1-16).

Posted on


Ipaliwanag ang parabula tungkol sa may-ari ng ubasan (mateo 20:1-16).​

Answer:

Ito ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Lahat tayo ay pantay- pantay sa Kanyang paningin. Walang mataas walang mababa.

Explanation:

hope it helps❤️


Leave a Reply

Your email address will not be published.